ΑΔΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

20-1-1999

Τι χρόνια άσχημα, τι χρόνια άδεια.
Χωρίς ελπίδα, χωρίς όνειρα.
Παντού σκοτάδια.
Η ανοησία περίσσεψε.
Η κοινωνία ωρίμασε.
Έτοιμο φρούτο, στις ορέξεις
του κάθε επιτήδειου.
Ηγέτες γέμισαν τον κόσμο,
που ντροπιάζουν τη λέξη.
Καραγκιοζάκια που παίζουν
ρόλους ηρώων, χωρίς ντροπή,
χωρίς αιδώ, με περίσσια θρασύτητα.